SERVET YAZAR VAKFIYESİ

Merkez, Vakfiyesi ile beraber yapılmıştır. Gelirleri bir yandan sağlık merkezinin ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan vakfımıza destek olmaktadır.