DEPREM YARDIMLARI

İzmit ve Van depremi başta olmak üzere her büyük depremde ayni ve maddi yardımlar yapılmıştır.